Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/customer/www/kt2.c101723.eu/public_html/includes/menu.inc on line 2404
Symptomer på grund af skimmelsvamp | kirketrivsel.dk Skip to main content
Tilbage til forsiden

Symptomer på grund af skimmelsvamp | kirketrivsel.dk

Kontakt din læge

Du skal søge læge, hvis du oplever symptomer som hovedpine, hoste og irriterede øjne, når du er på arbejde, fordi der kan være tale om påvirkning fra skimmelsvamp.

Lægen kan hjælpe med at fastslå, om det er noget på din arbejdsplads, som gør dig syg. Ved udtalte symptomer kan lægen hjælpe med rådgivning om omplacering og eventuel deltidssygemelding, indtil problemet er løst.

Man kan benytte den såkaldte mulighedserklæring, som handler om, at medarbejderens helbredsforhold har ført til sygefravær. I tvivlstilfælde kan der foretages henvisning til en arbejdsmedicinsk klinik med henblik på årsagsvurdering og rådgivning.

Hvis du oplever symptomer på skimmelsvamp

-

Når skimmelsvamp gør dig syg

Der er sikker viden om, at ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp kan medføre symptomer i form af irritation af slimhinderne i øjne, næse, svælg, tæthed i næsen, hoste, hvæsende vejrtrækning og åndenød, samt øget risiko for luftvejsinfektioner. Herudover kan der opstå almene symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær samt hudkløe og udslæt.

Yderligere info

Yderligere info

Det er karakteristisk, at symptomerne mindskes eller ophører, når bygningen forlades. Fugt og skimmelsvampe er normalt ikke akut skadelige. Der er normalt heller ingen risiko ved i en kort periode at færdes i en bygning med skimmelsvamp, med mindre man er allergisk overfor den aktuelle svamp.

   Der er ingen sikker viden om varige helbredsskader, men hos enkelte personer er der beskrevet vedvarende astma eller høfeber, eventuelt begge dele, efter ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp.

   Man ved ikke, om nogle skimmelsvamp er farligere end andre. En række svampe udskiller svampegiftstoffer, men der er ikke holdepunkter for, at svampegiftstoffer (myktoksiner) i indeklimaet medfører kræft.

   Personers helbred påvirkes meget forskelligt. Helbredsproblemer ses hyppigst hos personer med allergi, men også personer uden allergi kan få symptomer. Personer med luftvejssygdomme er også særligt følsomme. Fx vil personer med astma kunne opleve forværring.

   Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme forårsaget af indeklima problemer til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

 

+